กำจัดปลวก สารสกัดธรรมชาติ

                  การให้บริการกำจัดปลวก

                 การให้บริการกำจัดแมลงรบกวน

                 การให้บริการไล่นก

                 การให้บริการอื่นๆ

                 ผลิตภัณฑ์ซื้อไปใช้เอง

   

เราเป็นผู้เชี่ยวชาญ ให้บริการ กำจัดปลวก, แมลงรบกวน ด้วยสารสกัดธรรมชาติ

ผู้รับใบอนุญาต เลขที่ 8/2554 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ผลิตภัณฑ์ให้บริการ ได้รับอนุญาตจาก อย วอส 420/2554

ติดต่อเราทาง โทรศัพท์ 088-4-334455 , 089-4-557733