ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลบริษัท บริษัท นาโนเฮิร์บ จำกัด

ชื่อ (Contact Name):คุณพรรณี

ชื่อบริษัท (Company name):บริษัท นาโนเฮิร์บ จำกัด

ทีอยู่ (Address):23 ถนนรามคำแหง ซอย 16 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปี กรุงเทพฯ 10240

รหัสไปรษณีย์ (Postal):10240

จังหวัด:กรุงเทพมหานคร

เขต:บางกะปิ

ประเทศ (Country):ไทย

โทรศัพท์ (Phone):ฝ่ายขาย1โทร 0884334455

แฟกซ์:ฝ่ายขาย2โทร 0894557733

เวลาทำการ:7.30 -18.00

Website:http://www.nanoherbs.com

สำเนาบัตรประชาชน:เอกสารได้รับการตรวจสอบแล้ว



contact us

ที่ตั้งสำนักงาน